En ældre husejer udlejer en toværelses kælderlejlighed i et parcelhuskvarter til en ung mand. Det ene værelse viser sig at være en hul klods. Den unge mand afkræver husejeren en forklaring, men samtalen tager en uventet drejning. Alting vendes op og ned, og snart hører den unge mand lyde fra klodsen og besættes af en kvindestemme som taler til ham. Og husejeren begynder at dukke op i tide og utide...

En forestilling, der med underfundige replikker, gyserelemen-
ter og erotiske undertoner, handler om valget mellem at lade sig begrænse eller at have øje for tilværelsens og kærlighed-
ens mange muligheder.


Anne Birgitte Lind Feigenberg, Frank Thiel & Ole Westh-Madsen
Manuskript Julie Thor Fryd
Instruktion Lars Romann Engel
Scenografi Catia Hauberg4. – 30. september 2006


"Teaterforestillingen "Rum/muR er Julie Thor Fryds andet tea-
terstykke. En teatertekst som forfølger erfaringer, tanker og univers fra debutteksten "Vakuumpakkede Mennesker."

Julie Thor Fryd er et nutidigt svar på absurd teater, hvor men-
neskets eksistentielle grundvilkår bliver taget under kærlig be-
handling i et stiliseret sort-humoristisk fortællelandskab. Her digter forfatterskabet videre på den absurde abstraktion, hvor menneskets perception af arkitekttonisk rumlighed og sproglige strukturer spiller en central meningsbærende rolle. Replikkerne er ordknap præcise, og rummer i deres enkelthed stor ab-
straktio
n. En stil som ligeledes er kendetegnende for store ab-
surdister som: Beckett, Ionesco, Mrozek og peger videre frem til vores egen tid med Botho Strauss og Sergei Belbel."

Lars Romann Engel, Instruktør